top of page

Gymnasiet  /  Temaer  /  Lovgivning

Lovgivning

Den 29. maj 1453 blev Konstantinopel erobret af osmannerne, ledet af den unge sultan Mehmed 2.

Fra 1308

"Testamente"

Fra 1426

"Købstadsrettigheder til

Helsingør"

Fra 1240'erne

"Sjællandske Lov" - 2. Bog 

Kapitel 1-2.

Fra 1269

"Ribe Stadsret"

Fra 1453

Fra 1429

"Kommentarer til de

mindeværdige begiven-

heder"

"Dagbog om Konstanti-

nopels indtagelse"

Fra 1481

"Mehmeds opmuntrings-

tale før angrebet på Kon-

stantinopel"

Kilder
bottom of page