top of page

Middelaldercentrets husene

Middelaldercentret - Sundkøbing.jpg
Sundkoebing_MC05.jpg

Middelalderkøbstaden Sundkøbing

Middelaldercentret er under konstant udvikling, og der sker hele tiden nyt. Der bygges, udvides, ombygges og tilføjes på Sundkøbings huse og bygninger.

Alle husene i Sundkøbing er rekonstruktioner. Det betyder at husene er bygget ud fra, hvad man ved om huse fra middelalderen, og de viser den faglige viden, der er tilgængelig i netop det øjeblik, husene blev bygget. Derfor er flere huse også blevet ombygget eller indretningen er ændret i takt med, at vores viden er blevet bedre.

Husene er rekonstrueret efter flere typer kilder; skriftlige kilder, illustrationer og arkæologiske fund blandt andet. Grundplaner og ildsteders placering kan være fra en arkæologisk udgravning, mens møbler og køkkentøj kan være taget fra billeder.

Det betyder at husene i princippet er nyopførte huse, bygget i moderne tid, men at deres forlæg er middelalderligt, og de fremstår derfor som ”gamle huse”.

 

Der er altså ingen genopførte eller originale huse fra middelalderen på Middelaldercentret.

 

Det er vigtigt for Middelaldercentret at illustrere hele processen og ikke blot det færdige produkt, da dette er rigtig god formidling, der inddrager publikum. Det er ikke kun resultatet, der er vigtigt, men også vejen derhen. Samtidig arbejder vi også for at bevarer de gamle håndværk, og vi holder dem i live ved at formidle dem til vores gæster.


Sundkøbing er opdelt i en bygade med torv og nokken/havnen.

bottom of page