top of page

Indeklimaforsøg i Rebslagerhuset på Middelaldercentret

ropemakersMC.jpg
Billede2.png

Indeklimaforsøg i Rebslagerhuset på Middelaldercentret
 ﹣ Jannie Marie Christensen

Fra moderne studier af indeklima i boliger med køkken og opvarmning baseret på ild er det velkendt, at eksponering til røg fra brændsel er en primær kilde til sygdom. Ophold i disse huse kan forårsage nedsat livskvalitet, indendørs miljørelaterede sygdomme og for tidlig død, især for kvinder og børn. WHO angiver indendørs luftforurening blandt de største nutidige årsager til for tidlig død globalt set med ca. 3,8 mio. dødsfald årligt. De generelle levevilkår for beboere af historiske huse er blot let berørt, ikke kun forureningsmæssigt, men også klimatisk, komfort- og sundhedsmæssigt. Skriftlige kilder for dette er få og de arkæologiske kilder er primært skeletter. Visse typer sygdomme afledt eller påvirket af eksponering til brænderøg ville kunne indikeres, men dette er knapt studeret metodisk. De præcise forhold og belæg for direkte at sammenkoble brug af brændsel og menneskers helbred for brugere af historiske huse er endnu ukendte.

Indeklimaforsøg_Rebslagerhuset(JMC).jpg
bottom of page