top of page

Hundredårskrigen (1337-1453)

Hundredårskrigen var en række konflikter mellem 1337 og 1453. Konflikter mellem herskere over Kongeriget England, og herskere af Kongeriget Frankrig. Krig om arveretten til den franske trone.

Fra 1484

"Belejringen af Orleans"

Fra 1599

"Henrik Den Femte"

Kilder

Fra 1484

"Belejringen af Orleans"

Fra 1470

"Krønikefremstilling af 

Storbritanniens ældre

historie" - Bind 5, Bog 1

kap. 9-10 og 12.

Fra 1464

"Om Jeanne D'Arc"

Fra ca. 1400

"Krønike - Slaget ved

Crécy"

Fra 1429

"Brev til de engelske

soldater

Fra 1422

"Slaget ved Agincourt"

bottom of page