top of page

Hundredårskrigen (1337-1453)

Hundredårskrigen var en række konflikter mellem 1337 og 1453. Konflikter mellem herskere over Kongeriget England, og herskere af Kongeriget Frankrig. Krig om arveretten til den franske trone.

Fra 1470

"Krønikefremstilling af 

Storbritanniens ældre

historie" - Bind 5, Bog 1

kap. 9-10 og 12.

Fra ?

"Belejringen af Orleans"

Fra 1599

"Henrik Den Femte"

Kilder

Fra ? 

"Belejringen af Orleans"

Fra 1464

"Om Jeanne D'Arc"

Fra 1429

"Krønike - Slaget ved

Crécy"

Fra 1481

"Instruks til foged Jens

Bagges"

Fra 1415

Retssagen mod hatte-

mageren Alison La Jour-

dain

bottom of page