top of page

Den magiske skov

Rundvisning i Den Magiske Skov

Gør historie- og kristendomsundervisningen nærværende og tag med en af Sundkøbings borgere på en tur i Middelaldercentrets magiske skov, hvor I kan møde vareulve, vampyrer, lygtemænd og helhesten.

 

Få indsigt i middelalderens åndsverden, der bar præg af den katolske kirke, men også af ældre sagn og myter. Hør om helgener, helbredende amuletter, om gengangeren og gravsoen og find ud af, hvordan det hele hænger sammen. Hvad betød religion og overtro for middelalderens mennesker - hvordan anså man livet og døden?

 

Tag på en tur i Den Magiske Skov – hvis I tør!

Tilbuddet egner sig til fagene historie, kristendom og samfundsfag, og kan således også bruges tværfagligt.

 

Forløbet kan tilpasses 3.-9. Klasse.

Wild Mushrooms
Skov_MC.jpg

Praktisk Info

Den magiske skov 3.-9. Klasse

Varighed: ca. 1 time

Pris: 85 kr./elev, 2 lærere gratis pr. klasse. Minimum 15 elever.

Titel

Den Magiske Skov 3.-9. Klasse

Beskrivelse

Den Magiske Skov er en omvisning i middelalderens tro og overtro.

I begynder turen ved kirken, der er ved at blive opført i Sundkøbing. Her taler I om religionen i middelalderen og dens betydning.

Herfra går I til skoven, hvor fokus vil være på de mere overnaturlige væsener, men også på helgener og Gud, da disse ting er forbundet på forunderlig vis.

Den Magiske Skov er en udstilling, og der er derfor også skilte i skoven.

Efter rundvisningen er der mulighed for at overvære vores store kastemaskine, bliden, blive demonstreret.

Klassen har mulighed for efter rundvisningen og blideaffyring at fortsætte på egen hånd rundt i Sundkøbing, snakke med byens borgere og handlende og få et første håndsindtryk af livet i middelalderen. Her kan det være en god ide, at have forberedt nogle spørgsmål eller opgaver hjemmefra.

Der er udviklet et hæfte til forberedelse ”Historien om middelalderen”.

Fælles mål

Historie:

Kompetencemål:

Kronologi og sammenhæng:

Via samtale med en af byens borgere får eleven indblik i det middelalderlige samfund, religion og overtro. Eleven kan, alt efter klassetrin, diskutere, reflektere og sammenligne den viden, eleven har modtaget under omvisningen, og kan sætte ord på forskelle mellem dengang og nu.

Historiebrug: Historiske scenarier:

Eleven får i mødet med borgeren, der rundviser, samt resten af Sundkøbing praktisk erfaring i historien. Eleven ser, føler og mærker historiens forandringer og levevilkår på egen krop og med alle sanser. Gennem oplevelserne kan eleven, alt efter klassetrin, fortælle, reflektere og diskutere forskelle, ligheder, samfundsændringer og normer.

Kristendomskundskab

Kompetencemål:

Bibelske fortællinger:

Alt efter klassetrin kan eleven genkende, diskutere og forholde sig til de bibelske fortællinger, de møder i rundvisningen.

Livsfilosofi og etik:

Eleven kan forholde sig til den livsfilosofi, han/hun møder i fortællingerne i Den Magiske Skov.

Kristendom:

Eleven får en grundigt indblik i den katolske tro, og kan alt efter klassetrin, diskutere, analysere og snakke om den katolske tros betydning før og nu.

Faglig læring

Eleven kan via oplevelser på egen hånd undersøge, diskutere og formidle budskaber ved brug af faglige ord og begreber.

Eleven får kendskab til tro og religion i en anden tid og kan via denne nye viden skabe en sammenhæng mellem fortid og nutid.

 

Øvrige læringsmål

Det er Middelaldercentrets mål at fremme og udbrede kendskab og interesse for historien gennem scenarier, der sætter eleven i forbindelse med alle kroppens sanser og aktiverer en nysgerrighed for læring og samfundsforståelse.

Skov_MC.jpg
Forest

Lærervejledning med forslag til undervisning før og efter besøget på Middelaldercentret:

Praktisk Info

Pris: 85 kr./elev, 2 lærere gratis pr. klasse. Minimum 15 elever.

 

Booking og spørgsmål

Tina Scheel: tina@middelaldercentret.dk eller 54 86 19 34

bookandpen_edited.png
bottom of page